contact us联系地址

您可以通过以下方式联系我们!
You can contact us by the following contact information.

山东新大陆橡胶科技股份有限公司(沂水)


传真:0539-2655298


人力资源部:0539-2655269


安全环保部:05392655266


销售部:       0539-2655299    


               0539-2655288

  

               0539—2655285


山东新大陆橡胶科技股份有限公司(青岛办事处


人力资源部:0532--85018623


国外销售部:0532-81637060 


国内销售部:0532-66990929    15963616641


市场部:   0532-85018632       0532-85018679 

                   

邮 箱:gavin@snctire.com


联系我们